برای رزرو::کرایه::اجاره زمین فوتبال چمن یک مورد را انتخاب نمایید:زمین چمن باران

آدرس: تهران منطقه 19
محدوده قیمت سانس‌ها: 2,000,000 - 2,000,000 ریال