برای رزرو::کرایه::اجاره سالن چندمنظوره یک مورد را انتخاب نمایید:سالن فوتسال ولنجک

آدرس: تهران منطقه 1
تلفن:

سالن شماره 4 باشگاه انقلاب

آدرس: تهران منطقه 3
تلفن:

سالن شماره 5 باشگاه انقلاب

آدرس: تهران منطقه 3
تلفن:

سالن شماره 6 باشگاه انقلاب

آدرس: تهران منطقه 3
تلفن:

سالن شماره 7 باشگاه انقلاب

آدرس: تهران منطقه 3
تلفن:

مجموعه فرهنگی ورزشی قائم

آدرس: تهران منطقه 1
تلفن: 02122490551

مجموعه ورزشی عماد مغنیه

آدرس: تهران منطقه 13
تلفن: 02177437541

مجموعه فرهنگی ورزشی میلاد

آدرس: تهران منطقه 6
تلفن: 02182062848

مجموعه ورزشی چیتگر

آدرس: تهران منطقه 22
تلفن: 02144799005

مجموعه ورزشی شهدای بریانک

آدرس: تهران منطقه 10
تلفن: 02155412928

مجموعه ورزشی دریا

آدرس: تهران منطقه 21
تلفن: 02144548616

مجموعه ورزشی دانشگاه شهید رجایی

آدرس: تهران منطقه 4
تلفن: 02122970055

سالن چندمنظوره کشتیرانی (شیان)

آدرس: تهران منطقه 4
محدوده قیمت سانس‌ها: 3,000,000 - 3,000,000 ریال