تنیس غدیر

جنسیت: ویژه آقایان یا خانم‌ها (غیر مختلط)
امکانات: پارکینگ و...

طبق درخواست این مجموعه، قبل از رزرو با مجموعه تماس بگیرید.

تلفن: 81823802 - 09122042197

آدرس: کردستان شمالی، نرسیده به نیایش، خیابان رشید یاسمی شرقی، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر

وبسایت: http://reservesport.ir


امکانات مسیر

برنامه سانس‌ها
تاریخ سانس‌های رزرو شده سانس‌های قابل رزرو
دوشنبه, 09 اسفند 1395 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
سه شنبه, 10 اسفند 1395 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
چهارشنبه, 11 اسفند 1395 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
پنج شنبه, 12 اسفند 1395 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
جمعه, 13 اسفند 1395 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
شنبه, 14 اسفند 1395 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
یکشنبه, 15 اسفند 1395 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00