تنیس غدیر

جنسیت: ویژه آقایان یا خانم‌ها (غیر مختلط)
امکانات: پارکینگ و...

طبق درخواست این مجموعه، قبل از رزرو با مجموعه تماس بگیرید.

تلفن: 81823802 - 09122042197

آدرس: کردستان شمالی، نرسیده به نیایش، خیابان رشید یاسمی شرقی، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر

وبسایت: http://reservesport.ir


امکانات مسیر

برنامه سانس‌ها
تاریخ سانس‌های رزرو شده سانس‌های قابل رزرو
دوشنبه, 29 آبان 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
سه شنبه, 30 آبان 1396 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
چهارشنبه, 01 آذر 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
پنج شنبه, 02 آذر 1396 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
جمعه, 03 آذر 1396 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
شنبه, 04 آذر 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
یکشنبه, 05 آذر 1396 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00