تنیس غدیر

جنسیت: ویژه آقایان یا خانم‌ها (غیر مختلط)
امکانات: پارکینگ و...

طبق درخواست این مجموعه، قبل از رزرو با مجموعه تماس بگیرید.

تلفن: 81823802 - 09122042197

آدرس: کردستان شمالی، نرسیده به نیایش، خیابان رشید یاسمی شرقی، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر

وبسایت: http://reservesport.ir


امکانات مسیر

برنامه سانس‌ها
تاریخ سانس‌های رزرو شده سانس‌های قابل رزرو
پنج شنبه, 05 مرداد 1396 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
جمعه, 06 مرداد 1396 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
شنبه, 07 مرداد 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
یکشنبه, 08 مرداد 1396 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
دوشنبه, 09 مرداد 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
سه شنبه, 10 مرداد 1396 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
چهارشنبه, 11 مرداد 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00