تنیس غدیر

جنسیت: ویژه آقایان یا خانم‌ها (غیر مختلط)
امکانات: پارکینگ و...

طبق درخواست این مجموعه، قبل از رزرو با مجموعه تماس بگیرید.

تلفن: 81823802 - 09122042197

آدرس: کردستان شمالی، نرسیده به نیایش، خیابان رشید یاسمی شرقی، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر

وبسایت: http://reservesport.ir


امکانات مسیر

برنامه سانس‌ها
تاریخ سانس‌های رزرو شده سانس‌های قابل رزرو
جمعه, 02 تیر 1396 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
شنبه, 03 تیر 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
یکشنبه, 04 تیر 1396 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
دوشنبه, 05 تیر 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
سه شنبه, 06 تیر 1396 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
چهارشنبه, 07 تیر 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
پنج شنبه, 08 تیر 1396 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00