تنیس غدیر

جنسیت: ویژه آقایان یا خانم‌ها (غیر مختلط)
امکانات: پارکینگ و...

طبق درخواست این مجموعه، قبل از رزرو با مجموعه تماس بگیرید.

تلفن: 81823802 - 09122042197

آدرس: کردستان شمالی، نرسیده به نیایش، خیابان رشید یاسمی شرقی، مجتمع فرهنگی ورزشی غدیر

وبسایت: http://reservesport.ir


امکانات مسیر

برنامه سانس‌ها
تاریخ سانس‌های رزرو شده سانس‌های قابل رزرو
دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
چهارشنبه, 13 ارديبهشت 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
پنج شنبه, 14 ارديبهشت 1396 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
جمعه, 15 ارديبهشت 1396 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
شنبه, 16 ارديبهشت 1396 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
یکشنبه, 17 ارديبهشت 1396 08.00 09.00 10.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00